serce energoterapii Kazimierz Lewandowski
Karta Artukuły Energoterapia Podziękowania Certyfikaty Kontakt

ENERGOTERAPIA

Energoterapia to szczególny sposób leczenia energią. Polega na podawaniu energii wprost do poszczególnych organów i chorych miejsc aż do pełnego uzupełnienia. W ten sposób uzupełnia się energię w całym organizmie, rozpoczynając od organów i miejsc ze stanami objawowymi.
Żeby tak precyzyjnie podawać energię, to trzeba ją widzieć, jej poszczególne długości fal - czyli kolory. Widzenie kolorów pozwala jednocześnie na niezwykle precyzyjne diagnozowanie - to pierwszy warunek, to podstawa skutecznego leczenia.

Energoterapia różni się od bioterapii tym, że w przypadku bioterapii energia jest podawana ogólnie na cały organizm, bez precyzyjnego wskazania. W ramach oddziaływania bioterapeutycznego ma miejsce energetyzowanie miejscowe, ma ono charakter miejscowego lub punktowego leczenia obiawowego. Nie ma ono jednak tak szczegółowej kontroli procesu podawania energii i zachodzących w nim zmian.

Dla łatwiejszego zrozumienia istoty energoterapii, wyodrębnienia jej z gąszczu różnych sposobów leczenia w ramach medycyny naturalnej, posłużę się przykładem nie mającym nic wspólnego z leczeniem, ale za to powszechnie znanym.
Załóżmy, że wykonaliśmy nowy dom i chcemy go umeblować, wyposażyć. Jeżeli mamy na ten cel dość środków, możemy to zrobić na kilka sposobów:

1. Zamawiamy usługę dostawy całego wyposażenia, które po przywiezieniu złożone jest przed domem i musimy je sobie pownosić i poustawiać a potem jeszcze posprzątać- ten wariant byłby właściwy dla bioterapii;
2. Zamawiamy usługę dostarczenia wyposażenia domu z wniesieniem wyposażenia i poustawianiem go oraz posprzątaniem na gotowo z pięknie kwitnącymi kwiatami włącznie- zakres usługi w tym wariancie przeniesiony do medycyny naturalnej byłby adekwatny dla energoterapii;
3. Jest możliwy jeszcze wariant dostarczenia wyposażenia przed dom w stanie nie złożonym. Tu zakres prac jest jeszcze większy, ale ma istotne pozytywne walory edukacyjne. Stopień wkładu pracy w tym wariancie można porównać ze stopniem wysiłku, jaki musiałby podjąć organizm podczas leczenia ziołami.
Przykład ten na planie fizycznym, czyli w znaczeniu dosłownym, można oczywiście interpretować przez pryzmat zasobności finansowej, pracowitości czy nawet wygodnictwa.

Inaczej jest w przypadku leczenia zwłaszcza, jeśli organizm chorego jest tak wyczerpany chorobą, że nie ma sił zagospodarować nawet energii podanej ogólnie na cały ustrój. W takim przypadku bezpośrednie ożywienie poszczególnych organów w pierwszej kolejności ma niezastępowalne niczym znaczenie tym bardziej, że energia jest przekazywana bez potrzeby przetwarzania bezpośrednio do komórek poszczególnych organów. Mogą one od razu choć częściowo podjąć pracę -układ połączenia wariantów 2 i 3 z przykładu.

Z tego powodu energoterapia wspierana ziołolecznictwem przynosi szybkie, pozytywne efekty leczenia.
Kazimierz Lewandowski